2019-11-13

Żadna polityka czy strategia firmy nie istnieje naprawdę, jeżeli funkcjonuje jedynie na papierze

Jednym z kluczowych celów strategicznych firmy Henkel będzie rozwój działalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Choć celem firmy Henkel jest wzrost organiczny, przejęcia pozostaną integralnym elementem strategii spółki służącym dalszemu wzmacnianiu jej portfela. Strategia jest efektem planowania, co przypomniało zebranym cytat przypisywany Eisenhowerowi: plan jest niczym, planowanie – wszystkim. Żadna polityka czy strategia firmy nie istnieje naprawdę, jeżeli funkcjonuje jedynie na papierze. W niepewnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, kluczowym czynnikiem przyszłego sukcesu firmy Henkel będzie zwiększenie zdolności organizacji do elastycznego reagowania. Wielu osobom strategia marketingowa kojarzy się z zakurzonym, 70-stronicowym dokumentem, schowanym gdzieś na dnie zapomnianej szuflady. Strategia to nic innego jak plan działania i sposób na „bieżączkę”, który w nawale bieżących spraw pomaga trzymać kurs na kwestie ważne z perspektywy rozwoju Waszego biznesu. Tak jak wspominałam we wstępie do tego artykułu, każda strategia marketingowa to tak naprawdę priorytety na określony przedział czasowy, oraz plan ich realizacji – czyli plan działania. Strategia cyfrowa produktu jest przygotowaniem do takiej właśnie “rozmowy”. Zagrożeniem dla strategii różnicowania są także firmy ukierunkowane na naśladownictwo, na próby dogonienia lidera jakości. Wasza strategia marketingowa wcale nie musi być opasłym tomiskiem! Kolejnym elementem, który powinna zawierać nasza strategia marketingowa, jest analiza. Firmy rozwijają się na ogół organicznie, bywa że działalność, która firmie dała początek, z czasem staje się działaniem mniejszościowym, lub mniej rentownym niż inne. Aby uniknąć takich problemów, potrzebna jest strategia zarządzania komunikacją. Każda strategia marketingowa zawiera także kanały komunikacji marketingowej, czyli metody lub platformy wykorzystywane w działaniach marketingowych,. Zebrani stwierdzili, że takich przeszkód jest nieskończenie wiele, ale radzić sobie z nimi trzeba, a jasna strategia pozwala wybrać metody takiego radzenia sobie. To strategia zarezerwowana dla określonych gałęzi przemysłu i dla przedsiębiorstw, które mają już spory udział w rynku. Strategia nie powinna też być wyryta w kamieniu. Kolejny element, który powinna zawierać Twoja strategia marketingowa, to grupa docelowa. Tu strategia jest pomocna, bo może być narzędziem jednoczenia się załogi wokół jej realizacji. Ja zacząłem od otworzenia firmy pożyczkowej w której najlepiej sprzedawał się jeden produkt, a mianowicie: kredyt z żyrantem online.

Zobacz także