2019-10-11

Systemy sygnalizacji pożarowej są najważniejszym elementem automatyki pożarowej, stanowią bardzo szybką formę wykrywania pożaru i szybkiego powiadamiania o zagrożeniu

Firma FIRETECH zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wykonawstwem systemów sygnalizacji pożaru. Przeglądy dźwiękowych systemów ostrzegawczych powinny być wykonywane przez osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie, doświadczenie i kompetencje w tym zakresie. Śmiało można stwierdzić, iż coraz większy nie usankcjonowany prawnie na decyzję o montażu instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach nieuwzględnionych w Rozporządzeniu, mają firmy ubezpieczeniowe. Systemy sygnalizacji pożarowej są najważniejszym elementem automatyki pożarowej, stanowią bardzo szybką formę wykrywania pożaru i szybkiego powiadamiania o zagrożeniu. Przeglądy należy zlecać profesjonalnym firmom serwisowym. Niektóre z komunikatów dotyczących wymienionych wyżej awarii zaliczane są także do informacji o sabotażu części lub całości elementów i urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu. Często warunki polis zmuszają inwestora do podwyższenia standardu bezpieczeństwa pożarowego budynku i wyposażeniu w rozwiązania ponadstandardowe, typu system sygnalizacji pożaru. Największym producentem systemów rozgłoszeniowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest firma Bosch, która w sowjej ofercie posiada system Praesideo. Sygnalizator dźwiękowy to element systemu sygnalizacji pożaru, służący do ogłaszania alarmu pożarowego, za pomocą dźwięku. W ramach tego samego zamówienia PLK chce zamontować także systemy poprawiające bezpieczeństwo na stacjach kolejowych w tym monitoring, sygnalizację włamania a także system sygnalizacji pożarowej. Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. W rzeczywistości nie jest tak do końca, ponieważ przy całkowitej integracji podsystemów w jeden system trudno jest czasem wyróżnić wyraźnie podsystem diagnostyczny. W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożarowej (SSP) do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu. Instalacja przeciwpożarowa taka jak system zasysający detekcji dymu, dzięki stałej analizie powietrza są w stanie wykryć dym i zasygnalizować wystąpienie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Centrala przeciwpożarowa Systemu sygnalizacji pożaru wyposażona jest w wyświetlacz i panel, które umożliwiają identyfikację i lokalizację alarmów (uszkodzeniowych, alarmowych) oraz ich obsługę. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru pokazano. Poprawnie zaprojektowany oraz technicznie sprawny system SAP, pozwala zminimalizować: czas detekcji, czas zaalarmowania i czas przemieszczania.

Zobacz także