2019-08-20

S neox to nowy, kompaktowy profilometr optyczny do pomiarów powierzchni

Profilometr stykowy przenośny TR-100, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w parametrach Ra oraz. Profilometr posiada niewielkie gabaryty zewnętrzne oraz bardzo ekonomiczną cenę. Do badań zastosowano laserowy wibrometr skanujący. Profilometr – to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru odpowiednich parametrów chropowatości i falistości powierzchni. S neox to nowy, kompaktowy profilometr optyczny do pomiarów powierzchni. W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Profilometr posiada możliwość sklejania (stichingu) mierzonej powierzchni. Profilograf laserowy to wielofunkcyjne urządzenie służące do pomiaru cech nawierzchni drogowych. Profilometr o niewielkich gabarytach zewnętrznych jak i bardzo ekonomicznej cenie. DektakXT to profilometr stykowy firmy Bruker, stanowiący dziesiątą generację urządzenia, które jest sukcesywnie rozwijane od ponad. W praktyce profilometr optyczny skanuje badany materiał pionowo. Do pomiarów geometrii powierzchni w poszczególnych etapach zastosowano mikroskop konfokalny (CLSM) oraz profilometr mechaniczny i optyczny. Profilograf laserowy pozwala na wykonanie wysoce zautomatyzowanego pomiaru. Profilometr będzie pracował z laserem emitującym promieniowanie w zakresie widzialnym oraz będzie zbudowany na bazie interferometru Michelsona. Każdy profilometr składa się z co najmniej dwóch części – detektora, oraz miejsca w którym znajduje się próbka (uchwyt). Profilograf laserowy jest uniwersalnym urządzeniem pod względem prędkości z jaką pojazd pokonuje dystans w trakcie dokonywania pomiarów. Profilometr posiada duży zakres pomiarowy odpowiedni dla wielu materiałów. Do badań kuli wykorzystano stykowy profilometr optyczny. Opracowany profilometr jest urządzeniem uniwersalnym, o dużych możliwościach dalszej rozbudowy i modyfikacji. Profilometr P3 jest bardzo ekonomicznym i funkcjonalnym rozwiązaniem. PLu Apex to wszechstronny profilometr umożliwiający pomiar każdej powierzchni optycznej. Mikrotom laserowy wykorzystujący do cięcia materiału impulsowy laser podczerwony i jest urządzeniem bardziej precyzyjnym. Profilometr optyczny umożliwia szybkie i bezkontaktowe odwzorowanie powierzchni w trzech wymiarach w niedużym powiększeniu. Rozwinęliśmy mobilny profilometr wiązki laserowej, dzięki czemu nie musisz już więcej używać komputera klasy PC przy pomiarach charakteryzujących wiązkę. Ostatniej generacji optyczny profilometr, pozwalający na pomiary profilu powierzchni w szerokim zakresie wysokości z bezkompromisową rozdzielczością. Profilometr stykowy przenośny MC-100, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w parametrach Ra oraz. Profilograf laserowy jest systemem montowanym na pojeździe pomiarowym (wykorzystywany do tego jest typ samochodu dostawczego). Profilometr optyczny analizuje powierzchnię wykorzystując zjawisko interferencji światła białego. Profilometr optyczny z głowicami konfokalnymi, służący do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni. Dostęp optyczny do doświadczenia zapewnia 7 portów promieniowych i jeden górny. Do czego służy profilometr optyczny? Profilometr stykowy przenośny TR-110, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w dwóch podstawowych parametrach:.

Zobacz także